Daewoo (3)

Hyundai (37)

Isuzu (37)

Kia (12)

Mitsubishi (16)

Suzuki (12)

Subaru (7)